O nama

OPG Levak egzistira od 2004-te godine i kao takvo na startu je započelo sa povrćarskom proizovdnjom, nakon toga prelazimo samo na proizvodnju Varaždinskog kupusa te u skladu sa daljnjim predikcijama potreba  prelazimo na voćarsku proizvodnju i to  na Kesten i Orah svako po oko jedan hektar.  Zastupljeno imamo  tri sorte lateralnog cijepljenog oraha i tri sorte cijepljenih  kestena (Maruna),  odnosno 150 stabala kestena i 225 oraha.